kontakt

Rozlewnia wody źródlanej i napojów gazowanych

Borek Drinks Sp. z o. o.
Borek Stary 333, 36-020 Tyczyn

biuro@borekdrinks.pl
17 22 989 44

Prezes Zarządu
Urszula Bazanowska

Dystrybutorzy

Vita Sp. z o.o.

Vita | Oddział Rzeszów
Dział sprzedaży
tel.: 17 863 04 60, 509 384 933
fax: 17 863 31 34

Vita | Oddział Jarosław
Dział sprzedaży
tel.: 509 528 941,
fax: 16 624 11 73

Vita | Oddział Krosno
Dział sprzedaży
tel.: 13 436 76 82, 516 189 112
tel./fax: 13 436 76 82

Resgraph Sp. z o.o.
(obsługa firm i instytucji)
ul. Boya-Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów,
biuro@resgraph.pl
tel./fax: 17 854 04 31

Resgraph Sp. z o.o. – Oddział w Krośnie
ul. Krakowska 21, 38-400 Krosno,
krosno@resgraph.pl
tel./fax: 13 436 53 80

www.resgraph.pl